Diagnoza odporności psychicznej za pomocą kwestionariusza MTQ 48 PLUS

 

Czym jest kwestionariusz MTQ48 PLUS? 

Jest to wystandaryzowane narzędzie, o wysokiej rzetelności pomiaru, oparte na koncepcji odporności psychicznej stworzonej przez: Petera Clough i Douga Strycharczyka. Posiada 48 pytań, które diagnozują 4 czynniki wpływające na jej poziom i które składają się na model 4C. 

Poznanie swojego poziomu odporności psychicznej może być początkiem do pracy nad jej rozwojem, dzięki odpowiednio nakierowanym działaniom, wprowadzaniu nowych zdrowych nawyków, zmianie przekonań. 

Na odporność psychiczną składają się 4 kluczowe komponenty (Model 4C):  

Z

Kontrola

Opisuje  poziom poczucia wpływu osoby na swoje życie,  oraz jaką ma umiejętność zarządzania emocjami.

Z

Zaangażowanie

Opisuje zorientowanie na ukończenie zadania i celów

Z

Wyzwanie

Opisuje podejmowanie ryzyka, nauka przez doświadczenie

Z

Pewność siebie

Dotyczy pewność siebie w relacjach interpersonalnych i stopień wiary we własne możliwości

O rozwoju odporności psychicznej

Czym jest odporność psychiczna? 

Wg twórców najważniejszej koncepcji odporności psychicznej: Douga Stacharczyka i Peter’a Clough’a jest to cecha osobowości, determinująca w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od sytuacji.  

Oznacza to, że odporność psychiczna stanowi pewnego rodzaju tarczę, przez którą trudne zdarzenia, zbytnia presja nie są wstanie się łatwo przebić. Osoby o wyższym poziomie odporności psychicznej czują się dobrze w swojej skórze oraz są zdolne do szybszego powstawania po porażkach.   

Dlaczego rozwój odporności psychicznej jest ważny? 

Badania pokazują silny związek między opornością
psychiczną a:
 

 • Skutecznością w działaniu 
 • Zwinnością, czyli umiejętnością adaptacji do różnych sytuacji oraz radzenia sobie ze zmianą 
 • Dobrostanem, czyli poczuciem szczęścia i zadowolenia ze swojego życia 
 • Aspiracjami, czyli stawianie sobie ambitniejszych celów 

Zwiększenie odporności przekłada się na pozytywne zmiany w takich obszarach jak:  

 • Zatrudnialność 
 • Otwartość na zmiany 
 • Radzenie sobie ze stresem 
 • Zdrowie psychiczne 
 • Wytrzymałość  

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:

  Kobieta zadowolona ze swojej pracy
  Diagnoza odporności pyschicznej MTQ48

  Po wykonaniu przez Ciebie badania, umawiamy się na spotkanie podczas którego: 

  • omawiamy poszczególne obszary składające się na  za odporność psychiczną  
  • sprawdzamy, jak wynik diagnozy przekłada się na Twoje codzienne funkcjonowanie 
  • sprawdzamy, czy w którymś z obszarów potrzebna jest jakaś zmiana  
  • ewentualnie wyznaczamy obszary do dalszej pracy 

   Cena: 400 zł  

  W cenę wliczone są: Dostęp do testu MTQ48 PLUS, raport, indywidualna sesja Feedback (70 min.) 

  Program: Fajnopracuj z odpornością psychiczną

  Program rozwojowy przeznaczony dla tych, którzy chcieliby lepiej radzić sobie ze stresem, presją i wyzwaniami w pracy. WIĘCEJ INFORMACJI

  Jeśli masz więcej pytań lub chcesz umówić się na darmową konsultację, skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

  Oświadczenie RODO

  4 + 2 =

  Telefon

  +48 501 581 383

  Email

  aneta.dreksler@fajnopracuj.pl