Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do FAJNOPRACUJ.PL obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę:
 • FAJNOPRACUJ.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.
 • FAJNOPRACUJ.PL nigdy nie wysyła spamu.

 

DEFINICJE

 1. „Administrator” – ChorNet, z siedzibą Warszawie, 01-991, ul. Heroldów 21 D lok. 10
 2. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. „Strona” lub „Serwis”– strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem  FAJNOPRACUJ.PL
 4. „Newsletter” – bezpłatna usługa na rzecz Użytkownika świadczona przez Administratora drogą elektroniczną w formie listów elektronicznych w celu informowania o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
 5. „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej FAJNOPRACUJ.PL. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Aneta Dreksler reprezentująca firmę ChorNet, z siedzibą Warszawie, 01-991, ul. Heroldów 21 D lok.10, zwana dalej „Administratorem”.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności  proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: aneta.dreksler@fajnopracuj.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

 

DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez FAJNOPRACUJ.PL w ramach serwisu FAJNOPRACUJ.PL
 2. FAJNOPRACUJ.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. FAJNOPRACUJ.PL  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu FAJNOPRACUJ.PL . Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają wtedy jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 3. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 4. Zbierane i przetwarzane są te dane, które Użytkownik sam poda. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez FAJNOPRACUJ.PL  w sposób opisany w niniejszej „Polityce prywatności”, czyli na potrzeby świadczenia usług przez FAJNOPRACUJ.PL  jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu FAJNOPRACUJ.PL , a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie FAJNOPRACUJ.PL
 5. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. W większości przypadków będzie to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy użytkownik chce otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.
 6. Okazjonalnie w serwisie FAJNOPRACUJ.PL organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach
 7. Serwis FAJNOPRACUJ.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości FAJNOPRACUJ.PL  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania dostępu do danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. W ww. celach może zwrócić się do Administratora listownie poprzez wysłanie go adres Administratora lub pocztą e-mail: kontakt@FAJNOPRACUJ.PL. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji poszczególnych usług/celów.
 4. W razie nie podania swoich danych osobowych, Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 5. Jeśli na Stronie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych, będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, konkursy, czy kursy, przekazywane są systemowi do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 7. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – jest to system do wysyłki Newslettera, tworzenia stron typu Landing Page.
  • LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP: 7831711517, – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
  • mBank, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP 526-021-50-88, KRS 0000025237 – w celu wystawienia dokumentów księgowych oraz obsługi systemu płatności księgowych

 

USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Administrator świadczy Usługi Newsletter bezpłatnie
 2. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Aby otrzymać usługę przesyłania Newslettera, Użytkownicy muszą zawrzeć Umowę Usługi Newsletter.
 4. W celu jej zawarcia należy:
  • Wypełnić interaktywny formularz, w którym podaje się swoje Imię oraz adres e-mail
  • Zapoznać się z Polityką Prywatności
  • Potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną, w którym należy:
  • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowoych w celu wysyłki newslettera
  • Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  • Wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze)

 

PLIKI COOKIES

 1. Administrator  serwisu FAJNOPRACUJ.PL informuje, że podczas przeglądania strony internetowej FAJNOPRACUJ.PL używane są  pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z FAJNOPRACUJ.PL.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony FAJNOPRACUJ.PL
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne  oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Uzyskane przez FAJNOPRACUJ.PL  informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Administrator informuje, że Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies”, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Jednak w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu FAJNOPRACUJ.PL może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 7. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, dzięki odpowiednim funkcjom przeglądarki internetowej, programom służącym w tym celu lub odpowiednim narzędziom dostępnym w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

LOGI SERWERA

 1. Administrator informuje, że korzystanie ze serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.