Pozwól pracownikom być bardziej sobą w pracy,

nie mierz ich jedną miarą,

a odpłacą Ci się większym zaangażowaniem

Zaangażowanie pracownika, satysfakcja, poczucie sensu wykonywanej pracy, to nie tylko wygrana samego pracownika, ale i wygrana organizacji, w której on sam pracuje.

Jak badania wykazują przekłada się to na mniejszą absencję, fluktuację kadr, większe zyski, gdyż zaangażowany pracownik, to taki, któremu chce się więcej.

Zła informacja jest taka, że na powyższe wartości nie wpływa jedynie poziom wynagrodzenia i liczba benefitów.  Dobra – Jeśli jako pracodawca stworzysz odpowiednie warunki i wskażesz pracownikowi kierunek, jest duża szansa, że on sam weźmie sprawę we własne ręce i zadba o swoją satysfakcję z pracy. Jak to możliwe?

Łączymy  w pracy z klientami oparte na badaniach metody, wiedzę merytoryczną oraz własne doświadczenie.  Wykorzystujemy m.in. metodę Job crafting, która ma na celu podniesienie satysfakcji i zadowolenia z pracy, model FRIS wraz z badaniem Stylów Myślenia i Stylów Działania FRIS, koncepcję budowania odporności psychicznej wg Douga Stacharczyka i Petera Clougha.

Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci rozwiązania.

Kobieta zadowolona ze swojej pracy

W ramach wsparcia firm prowadzimy

Z

Szkolenia

„Szyte na miarę” Klienta. Stacjonarne, online oraz hybrydowe
Z

Coaching indywidualny

Dla pracowników wszystkich szczebli
Z

Coaching zespołowy

Stacjonarnie oraz online

Obszary w jakich wspieramy firmy

Zwiększanie zaangażowania pracowników i osiąganie satysfakcji z pracy

Efekt  ten uzyskujemy z połączenia metody Job crafting oraz modelu FRIS. Pracownik przy odpowiednio spełnionych warunkach inicjuje mikrozmiany, mające doprowadzić do dostosowania wykonywanej pracy do własnych preferencji, motywacji i pasji, zasobów oraz stylu myślenia i działania. W następstwie przekłada się to na zwiększenie zaangażowania osób w swoje służbowe zadania i mniejszą fluktuację kadr.  Job crafting może zachodzić na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

W ramach wprowadzania job craftingu do organizacji proponuję:

 • Coaching indywidualny dla pracowników każdego szczebla – wypracowanie rozwiązań dopasowujących preferencje pracownika do miejsca pracy i celów organizacji
 • Coaching managerski – wypracowanie własnych rozwiązań przekształceniowych oraz postawy oraz umiejętności wspierających  „craftowanie” przez pracowników
 • Szkolenia dla:
  • Pracowników (podczas którego uczestnicy wypracowują dla siebie odpowiednie rozwiązania związane ze stanowiskiem pracy)
  • Zespołów (pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami dla całego zespołu – szkolenie to może być przeprowadzone dopiero po wypracowaniu przez uczestników swoich indywidualnych rozwiązań)
  • Managerów (szkolenie to ma na celu zwiększenie umiejętności managerskich w zakresie wspierania pracowników w craftowaniu swojej pracy, przy jednoczesnym dbaniu o cele firmy)
Zwiększanie efektywności zespołu

Szkolenie z wykorzystaniem metodologii FRIS® i elementów Job craftingu zespołowego. Ma na celu zwrócenie uwagi na zasoby tkwiące w zespole, zwłaszcza w kontekście Stylów Myślenia i Działania FRIS i nauczenie się wykorzystywania ich potencjału dla większej efektywności.

Rozwój odporności psychicznej

Każdy z nas urodził się z określonym poziomem odporności psychicznej. Im wyższy, tym skuteczniej radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją. Jest to jednak predyspozycja, nad którą można pracować. Pomiar odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ48 PLUS jest początkiem pracy i pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie w jej rozwoju.

W tym obszarze proponujemy:

 • Coaching indywidualny
 • Szkolenia grupowe
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

W ramach tego obszaru proponujemy następujące tematy szkoleń:

 • Zrozumieć wypalenie zawodowe – szkolenie online

Szkolenie mające na celu przybliżenie tematyki wypalenia zawodowego. Większa wiedza na temat zjawiska wypalenia zawodowego pozwala managerom szybciej reagować na niepokojące sygnały ze strony pracownika.

 • Zdrowe podejście do pracy

Wypracowanie umiejętności i postawy do pracy, które sprzyja efektywności, ale nie obciąża zbyt pracownika. Obejmuje tematykę work life balance

 • Zarządzanie stresem

Szkolenie obejmujące techniki i narzędzia radzenia sobie ze stresem

Narzędzia diagnostyczne

Obecnie prowadzimy diagnozy:

 • Stylów Myslenia i Działania FRIS®
 • Odporności psychicznej MTQ48 PLUS
 • Osobowści zawodowej Insightful Profiler (iP121)

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać od nas ofertę, skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

Oświadczenie RODO

14 + 3 =

Telefon

+48 501 581 383

Email

aneta.dreksler@fajnopracuj.pl