Badanie Stylu Myślenia i Działania FRIS®

 

FRIS® jest to narzędzie, które:

Z

Poszerza w sposób rzetelny wiedzę o sobie

Z

Wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał

Z

Daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Z

Pomaga zrozumieć, dlaczego niektóre cele i zamierzenia osiągamy łatwo, a inne przedsięwzięcia stanowią dla nas trudność

Korzyści ze znajomości własnego Stylu Myślenia i Działania FRIS®:

Zaczynamy rozumieć i zaakceptować fakt, że nie każdy jest dobry we wszystkim

w

Zaczynamy rozumieć, dlaczego czasami trudno nam się z innymi dogadać

Uświadamiamy sobie na czym polega nasza wyjątkowość

l

Łatwiej jest nam planować swój rozwój zawodowy oraz osobisty, dzięki znajomości obszarów, które przynoszą Ci największą satysfakcję

O FRIS®

Czym jest Styl Myślenia FRIS®?

Styl Myślenia to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu, który nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje, radzimy sobie w nowych sytuacjach i działamy. Jest niezmienny, więc warto mieć jego świadomość i nauczyć się korzystać z jego potencjału.

Wg modelu FRIS® Styl Myślenia wynika z czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji. Są to:

  • Perspektywa faktów, z którą związany jest Styl Myślenia Zawodnik.
  • Perspektywa relacji, z którą związany jest Styl Myślenia Partner
  • Perspektywa idei, z którą związany jest Styl Myślenia Wizjoner
  • Perspektywa struktur, z którą związany jest Styl Myślenia Badacz

Czym jest Styl Działania FRIS®?

Styl Działania to kompozycja wszystkich używanych perspektyw, które uzupełniają Twój styl Myślenia. Opisuje w jakich sytuacjach najsprawniej działasz. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

 Chcesz się dowiedzieć jaki Styl Myślenia masz i jak możesz go wykorzystywać w swoich działaniach codziennych, na studiach i pracy?

W telegraficznym skrócie:

F jak Perspektywa Faktów

Styl Myślenia ZAWODNIK

Zawodnicy  szybko oceniają fakty ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu oraz bazują na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo – skutkowych

R jak Perspektywa Relacji

Styl Myślenia PARTNER

Partnerzy intuicyjne rozpoznają to co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny

I jak Perspektywa Idei

Styl Myślenia WIZJONER

Wizjonerzy wychodzą poza obecny stan rzeczy, odbierany jako tylko jedna z możliwości. Podważają obecne i odkrywają nowe zależności

S jak Perspektywa Struktur

Styl Myślenia BADACZ

Badacze wnikają w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Operują na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów

Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl).

Sesja coachingu z Anetą Dreksler
Jak wygląda Badanie?
  • krótka konsultacja wstępna obejmująca wywiad oraz przygotowanie do badania;
  • spotkanie online ok 90 – 120 minut mające na celu omówienie wyników badania w tym: omówienie stylu Myślenia oraz Stylu Działania, zwłaszcza w kontekście mocnych stron, zwiększenie wiedzy dotyczącej efektywnej komunikacji z innymi Stylami Myślenia oraz współpracy w zespole w kontekście Stylów Myślenia
Koszt Badania

550 zł 

Cena obejmuje:

– Dostęp do badania indywidualnego Stylu Myślenia FRIS®
– Omówienie indywidualne online wyników badania FRIS (90 – 120 minut)
– Raport w wersji papierowej i elektronicznej

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat FRIS

Przeczytaj broszurę w PDF

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz umówić się na darmową konsultację, skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

Oświadczenie RODO

14 + 1 =

Telefon

+48 501 581 383

Email

aneta.dreksler@fajnopracuj.pl